BREXIT: Cén Tacaíocht atá ann do Chontae Mhuineacháin?

De dheasca an vótáil sa RA beidh dúshláin suntasacha nua ag réigiún na teorann.

Tá sé i gceist ag roinnt áisínteachtaí stáit cabhrú le pobal Mhuineacháin de réir mar a leanann an próiseas ar aghaidh. Orthusan tá Bord Bia, Intertrade Éireann, Fiontar Éireann, Oifig Fiontair Áitiúil Mhuineacháin agus comhlachtaí eile nach iad.

Ar na gnímh mholta tá cabhair do chomhlachtaí an nasc a choimeád leis an RA ach a bheith in ann dul chuig margaí eile idirnáisiúnta san am gcéanna.
Anois díreach, is é is dóichí gurb é ráta luaineach malartaithe is mó a rachaidh i bhfeidhm ar lucht easportála in Éirinn. Ba chóir do chomhlachtaí dul ag lorg comhairle airgeadais maidir lena leithéid de riosca a fhálú is a bhainistiú.

Ar bhonn áitiúil tacóidh Oifig Fiontair Áitiúil Mhuineacháin le hiarrachtaí ag comhlachtaí ar fhreagairt do na cúinsí nua agus ar phleananna éagsúlachta a chur i bhfeidhm ar an margadh sa mheántearma.

5 Pillars of Enterprise Ireland Suppor

5 Pillars of Enterprise Ireland Support:

New guide for Irish Business exporting to the UK:

New guide for Irish Business exporting to the UK

IntertradeIreland Brexit Fact sheet for business:

IntertradeIreland Brexit Fact sheet for business

Bord Bia Brexit Briefing Document

Bord Bia Brexit Briefing Document: