Seirbhísí Corparáideach

Monaghan Chamber Room

Soláthraíonn Seirbhisí Corparáideacha tacaíocht don Bhainistíocht Shinsearach, don Mhéara agus d’Ionadaithe Tofa, do Chruinnithe Comhairle agus do ghníomhaíochtaí a bhaineann leo. Tá an Rannóg freagrach as an bPlean Corparáideach, as an Tuarascáil Bhliantúil agus as an bPlean Cúraim Custaiméara a ullmhú, as riarachán na Scéime Deontais Ardoideachais, as Saoráil Eolais, agus as láimhseáil sealúchais chorparáidigh.

Framework of Assignments (PDF)

Management Team

NameTitleEmail Address
Eamonn O’SullivanChief Executive of Monaghan County Council

Also over, Roads & Transportation, Water, Fire & Civil Defence

eosullivan@monaghancoco.ie
Adge KingDirector of Services, Governance and Corporate Affairs, Environment, Libraries, Museum & Artsaking@monaghancoco.ie
Paul CliffordDirector of Services, Economic Development, Planning, Community and Enterprise, Cross Border Groups/Initiativesclifford@monaghancoco.ie
John MurrayHead of Finance, Housing and ITjmurray@monaghancoco.ie