Dréachtphlean um Bhainistiú Bruscair 2018-2020

Tá Comhairle Contae Mhuineacháin tar éis an Plean um Bhainistiú Bruscair do Chontae Mhuineacháin a athbhreithniú faoi Alt 10 den Acht um Thruailliú ó Bhruscar 1997-2009. Tá an dréachtphlean anois ar fáil, saor in aisce, le hagaidh srcúdú agus tuairimí, ón suíomh idirlín www.monaghan.ie nó ó Sheirbhísí Comhshaoil, fón 042 9661240.

Más maith le haon duine nó eagraíocht tuairim a sheoladh faoi, féadfar é sin a dhéanamh trí r-phost a sheoladh chuig litter@monaghancoco.ie nó trí scríobh chuig An tOifigeach Riaracháin, Seirbhísí Comhshaoil, Oifigí Cathartha Charraig Mhachaire Rois, Bóthar Cois Abhann, Carraig Mhachaire Rois, Co Mhuineacháin A81 HY83 roimh an Aoine 1 Meitheamh 2018.

Dréachtphlean um Bhainistiú Bruscair 2018-2020 (Word Doc.)