Human Resources

Déanann an Rannóg um Bainistíocht Acmhainní Daonna gach feidhm acmhainní daonna a bhainistiú d’Údaráis Áitiúla i Muineachán.

Is iad na príomhthosaíochtaí in 2013 ná baill foirne a choinneáil, earcú agus roghnú i gcomhair post ar leith, oiliúint agus forbairt, leas ball foirne, caidreamh idir fostóir agus fostaithe, agus seachadadh an Chórais Chomhtháite Faisnéise Acmhainní Daonna a chur i gcrích.

 CURRENT VACANCIES PREVIOUS vacancies