Dúnadh Sealadach Bóithre – LT-45012 i mBailte Fearainn Fhiodh Gaibhle

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra leis seo faoi Dhúnadh Éigeandála de réir Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993 & Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994 go ndúnfaidh sí an bóthar seo a leanas i gCeantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan i gContae Mhuineacháin:​

 

Dáta:                                              Luan 17 Aibreán 2023 go dtí Aoine 5 Bealtaine 2023

Fáth:                                              Obair Athdhromchlaithe ar Bhóthar

Bóithre a bheidh dúnta:                LT-45012 ​i mBailte Fearainn Fhiodh Gaibhle

 

Malairt slí:

Déanfar trácht ar mian leis dul ar aghaidh ar an LT-45012 ón R179 a atreorú díreach ar an R179, ansin ar dheis ar an LP-4501.

Déanfar trácht ar mian leis dul ar aghaidh ar an LT-45012 ón LP-4501 a atreorú díreach ar an LP-4501, ansin cas ar chlé ar an R179.

Beidh gach Malairt Slí ar chomhartha ar mhaithe leis an Trácht a threorú. (Déanfar freastal ar Fheithiclí Áitiúla Rochtana agus Éigeandála i gcónaí).

Má tá aon cheist agat maidir le Dúnadh na mBóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan ar 042 9661236 nó ar ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

 

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Gareth Mc Mahon

Stiúrthóir Seirbhísí

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

6 Aibreán 2023