Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Is cúis áthais ar Cohhairle Contae Mhuineacháin  a rá go bhfuil an dréacht-scéim daingnithe ag an Aire Stáit sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Jack Chambers Uasal T.D. anois. Beidh an scéim i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ó 27 Nollaig 2020 nó go mbeidh scéim nua daingnithe, cibé acu is déanaí.

Leagan Gaeilge 2020-2023 (MS Word)

 

Official Languages Act 2003

Monaghan County Council is pleased to announce that the Draft Language scheme has now been confirmed by  the Minister of State at the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Mr. Jack Chambers T.D.,.  The scheme shall remain in force for a period of 3 years from 27 December 2020 or until a new scheme has been approved, whichever is the later.

Monaghan Irish Language Plan 2020-2023 (MS Word)

Contact/Teaghmail Nial Ó Conchúir Oifigeach Gaeilge noconnor@monaghancoco.ie