Forms in Irish Language

Faigh naisc thíos chuig Foirmeacha Chomhairle Contae Mhuineacháin i nGaeilge. Tá siad liostaithe de réir ainm na Roinne.

Oifig Ealaíona

Scéim Breisluacha Na HOifige Ealaíon 2020 2027Deontas Comhpháirtíochta Ealaíon
Deontais D’EalaíontóiríTacaíocht D’Ealaíontóirí Gairmiúla Mhuineacháin

Bóithre

Foirm Iarratais Sholáthar Araid SalainnIARRATAS AR DEIMHNITHE SÁBHÁILTEACHTA DÓITEÁIN LE HAGHAIDH SCRÚDÚ CÓIPCHEART

Ceantar Bardasach

FOIRM IARRATAIS AR CHEADÚNAS PÁIRCEÁLA CÓNAITHE Carraig Mhachaire RoisIARRATAS AR CHEADÚNAS TRÁDÁIL ÓCÁIDEACH Carraihg Mhachaire Rois
IARRATAS AR CHEADÚNAS TRÁDÁIL ÓCÁIDEACH Loch MucnúIARRATAS AR CHEADÚNAS BALLA CLÁR
Achomharc in aghaidh Fíneáil TráchtaIarratas ar Ardán Banna An diamant a úsáid
Léiriú Speis in Ócáidí ar Spás PoiblíRáiteas um Ainm agus Seoladh Tiománaí Feithicle a Ainmniú
Iarratas ar Dhiosca Páirceála ÁithritheoraFoirm Iarratais ar Cheadúnás Corr-Thradála
Foirm Iarratais ar Cheadúnás faoi Alt 254

Rialú Madraí

Iarratas Ar Ionad Pórúchán Madraí A Chlárú

Serbhisí Dóitean

Leathanach Iarratais CuairteoraIARRATAS AR DEIMHNITHE SÁBHÁILTEACHTA DÓITEÁIN LE HAGHAIDH SCRÚDÚ CÓIPCHEART
Iarratas ar Chomhartha Eolais ar Áiseanna

Comhshaol

Ciste Cruatain Táillí Bailithe DramhaíolaFógra Le Dó Foirm Iarratais

Tithíocht

Foirm Iarratais Ar Aistriú TíTionóntacht A Thabhairt Suas
Dialann Teagmhais Foirm GhearáinFoirm Ghearáin
Foirm Measúnaithe CíosaIasacht tithíocht Athógail na hÉireann

Rannóg Pleanala

Fógra Suíomh

Rannóg um Ghnóthaí Corparáideacha

IARRATAS AR ROCHTAIN AR THAIFID FAOIN ACHT UM SHAORÁIL FAISNÉSE 2014Iasstas ar iontráil ainmneacha I gclár na dtoghthóirí
ÉILEAMH AR CHEARTÚCHÁN AR DHRÉACHTCHLÁR NA dTOGHTHÓIRÍIarratas ó thoghthóirí nach bhfuil in ann vóta a chaitheamh ina stáisiún vótaíochta de bharr imthosca Slí Beatha
Iarratas chun ainm a chur san áireamh san Fhorlíonadh a ghabhann le Clár na dToghthóirí Athrú ar Sheoladh