Seirbhísí Corparáideacha

Monaghan Chamber Room

Tacaíonn an Roinn seo leis an mBainistíocht Shinsear, an Cathaoirleach agus na Baill Tofa, Cruinnithe Comhairle agus gníomhaíochtaí gaolmhara.   Táthar freagrach as an bPlean Corparáideach, Tuarascáil Bhliantúil, an Plean Cúram Custaiméara a ullmhú, Saoráil Faisnéise  maraon le maoin corparáideach a bhainistiú.

Meitheal Bainistíochta

 

Eamonn O’Sullivan
Príomhfheidhmeannach Comhairle Contae Mhuineacháin
  Adge King
Stiúrthóir Seirbhísí,
Athrú Aeráide, Seirbhísí Comhshaol & Uisce
  Paul Clifford
Stiúrthóir Seirbhísí
Forbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus Turasóireacht
  John Murray
Stiúrthóir Seirbhísí
Airgeadas, Tithíocht & Cultúr
  Patricia Monahan
Stiúrthóir Seirbhísí
Iompar, Forbairt Tuaithe & Pobail
Cathal Flynn
Stiúrthóir  Gníomhach Seirbhísí,
Seirbhísí Corparáideacha agus Soláthar Bainistíocht Chaipitiúil

 

Contact: info@monaghancoco.ie