Comhshaol

Tá ról tábhachtach ag an Rannóg Comhshaoil i leith an comhshaol nádúrtha a chosaint agus a fheabhsú agus seirbhísí comhshaoil ar ardchaighdeán a sholáthar sa chontae. Tá sí freagrach as plé a dhéanamh le níos mó ná 100 píosa éagsúla de reachtaíocht chomhshaoil agus tá réimse leathan feidhmeanna comhshaoil aici, lena n-áirítear bainistíocht dramhaíola, bainistíocht bruscair, caighdeán uisce in aibhneacha agus lochanna, rialú madraí, feasacht chomhshaoil agus sábháilteacht bhia.

Féadtar teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg ar (047) 30592/30593 nó tríd an ríomhphost envservices@monaghancoco.ie

Anois, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar cheadúnas madra, é a íoc agus é a fháil ar líne go sciobtha

Madraí ar strae agus faighte Feasacht Comhshaoil
Bainistiú dramhaíola Foirmeacha, Treoracha agus íoslódáil
Uisce Plean Bainistiú Bruscair 2014 – 2016 (PDF)