Turasóireacht

Tá Contae Mhuineacháin ar na rúin is fearr ceilte in Éirinn! Tá tírdhreach gan cháim, fiadhúlra, radharcra aoibhinn agus mórán le déanamh ag muintir na háite agus turasóirí araon. Tá an t-eolas iomlán faoi radhairc agus gníomhaíochtaí sa chontae maraon le sonraí lóistín ar fáil ag www.monaghantourism.com

Facebook  www.facebook.com/monaghantourism
Twitter  www.twitter.com/MonaghanTourism
You Tube  www.youtube.com/monaghantourism

Oifig Turasóireacht Mhuineacháin

Séasúrach: Meitheamh go Meán Fómhair

Teach an Mhargaidh, Muineachán

Teileafón: +353 (0) 47 81122

R-phost: info@monaghantourism.com

Pointí Eolais do Thurasóirí
Leabharlann Contae Mhuineacháin, Cluain Eois Teil: +353 (0) 47 74713
Leabharlann Bhrainse Charraig Mhachaire Rois Teil: +353 (0) 42 966 1148
Teach na mBocht, Charraig Mhachaire Rois Teil: +353 (0) 42 966 4540
Stóras Canáil Uladh, Cluain Eois Teil: +353 (0) 47 52125