Tithíocht

Fáilte go dtí na Seirbhísí Tithíochta

Is í príomhaidhm an Stiúrthóireacht Tithíochta ná cóiríocht agus tacaíocht tithíochta oiriúnach ar ardchaighdeán agus ar chostas éifeachtach a éascú.

Is í an straitéis ghinearálta chun aidhm an pholasaí iomlán a chur i bhfeidhm ná go gcaithfidís siúd atá in ann tithíocht a sholáthar dóibh féin é sin a dhéanamh, agus go bhféadfaidh daoine nach mbíonn sé sin d’acmhainn acu teacht ar thithíocht shóisialta  nó cúnamh chun tithíocht phríobháideach ar cíos a fháil.

Tithíocht na Comhairle Eolas ar Iasachtaí Tithíochta
Scéimeanna deontais tithíochta Cóiríocht Phríobháideach ar Cíos
An Scéim um Chóiríocht ar Cíos Íocaíocht um chúnamh tithíochta
Atógáil na hÉireann Dul chun cinn Tithíochta

 

Má tá ceist agat faoi na cúrsaí seo   Telephone Number
Íocaíocht um Chúnamh Tithíochta

 

  047 30552
Cúnamh don Lucht Siúil   047 30524

 

Cúnamh do Dhaoine gan Dídean

 

  047 30524
Cúnamh Sóisialta

 

  047 30524
Deisiúcháin Tithíochta   047 30515

 

     
Bainistiú Eastát Clones/Ballybay Municipal District 047 30581
Bainistiú Eastát Castleblayney/Carrickmacross Municipal District 047 30529
Bainistiú Eastát Monaghan Municipal District 047 73799
Deontais Tithíochta   047 30503
Iasachtaí Tithíochta   047 30527

 

An Scéim um Chóiríocht ar Cíos   047 30528

 

Teagmháil Tionóntachta   047 30525