Pleanáil

Is í feidhm an Roinn Pleanála ná forbairt sa chontae a phleanáil agus a bhainistiú. Ar fhreagrachtaí an Roinn Bainistíocht Fhorbartha tá iarratais phleanála a phróiseáil, comhairle pleanála a sholáthar agus forfheidhmiú maidir le forbairt mhídhleathach nó gan chead.
Ar fhreagrachtaí um phleanáil ar aghaidh tá na Pleananna Forbartha idir Chontae agus Baile, Pleananna Ceantar Áitiúla, Doiciméid Pholasaí agus Treoracha maraon le bonneagar, forbairt eacnamaíoch is comhshaoil sa Chontae agus ins na bailte.

UIRLISÍ PLEANÁLA AR LÍNEPLEAN FORBARTHA 2019-2025
FÓGRAÍ PLEANÁLANUACHT PLEANÁLA
AN OIDHREACHT AILTIREACHTAFOIRMEACHA AGUS ÍOSLÓDÁIL
PLEAN FORBARTHA 2013 – 2019