Dynamic Purchasing System For Management And Control Of Invasive Plant Species

 

Córas Dinimiciúil Ceannaigh Do Bhainistiú Agus Smachtú Speicis Plandaí Ionracha

 

Tá an t-Ionad Oibríochtaí Soláthar Rialtais Áitiúil (IOSRA) tar éis Córas Dinimiciúil Ceannaigh a fhoilsiú d’Eagrais Seirbhíse Poiblí atá ag iarraidh Soláthraithe/Conrathóirí Seirbhíse (Oibritheoirí Eacnaimíocha) a fháil ar mhaithe bainistiú agus smachtú a dhéanamh ar Speicis Plandaí Ionracha.

Nuair a bheidh sé seo bunaithe, reachtálfaidh Eagrais Seirbhíse Poiblí (údaráis áitiúla san áireamh) comórtais idir na conraitheoirí ina gceantar áirithe atá laistigh den Chóras Dinimiciúl Ceannaigh.

Chun teacht ar na cáipéisí bainteach leis an gCóras Dinimiciúil Ceannaigh, déan cinnte go bhfuil tú tar éis clárú ar shuíomh gréasáin an Oifig um Sholáthar Rialtais ag www.etenders.gov.ie

Is gá gach iarratas a líonadh amach go leictreonach ar www.etenders.gov.ie

Más mian leat a thuilleadh eolais a fháíl faoin gCóras Dinimiciúil Ceannaigh seo, déan teagmháil le deasc chabhrach IOSRA ag 076 106 4020 nó trí ríomhphost chuig eproc@kerrycoco.ie

Ainm an ChomórtaisAm agus Dáta FoilsitheAm agus Dáta Dúnta d’IarrataisCDC Bunaithe agus CDC ag Athoscailt d’IarrataisSuíomh Gréasáin a Fhoilsithe
 Córas Dinimiciúil Ceannaigh do bhainistiú agus smachtú a dhéanamh ar Speicis Plandaí Ionracha

 

1ú Márta 202115:00

 

6ú Aibreán 2021

Q2, 2021www.etenders.gov.ie

 

ID ar an gcóras 185410

 

 Dynamic Purchasing System For Management And Control Of Invasive Plant Species

 

The Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC) has published a Dynamic Purchasing System for Public Service Bodies to procure Service Providers/Contractors (Economic Operators) for the Management and Control of Invasive Plant Species.

When established, Public Service Bodies (including local authorities) will run competitions with the Economic Operators admitted to the Dynamic Purchasing System in their area.

To access the Dynamic Purchasing System documentation, please ensure you register on the Office of Government Procurement website www.etenders.gov.ie.

All Applications must be completed electronically on www.etenders.gov.ie.

Should you wish to learn more about this Dynamic Purchasing System, please contact the LGOPC Helpdesk at 076 106 4020 or by email at eproc@kerrycoco.ie.

Competition NamePublishing

Date

Initial Application Closing

Time & Date

DPS Established & DPS Reopening for ApplicationsPublishing Website
 Dynamic Purchasing System for Management and Control of Invasive Plant Species

 

1st March 202115:00 Hrs

 

6th April 2021

Q2, 2021www.etenders.gov.ie

 

System ID 185410