Local Elections 2019 Results of Each Count

Torthaí: Comhaireamh 1 
Results: Count 1

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR BÉAL ÁTHA BEITHE-CHLUAIN EOIS – BALLYBAY-CLONES ELECTORAL AREA

Count 1 Result Ballybay-Clones (PDF)

 

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR CHARRAIG MHACHAIRE ROIS-BAILE NA LORGAN
CARRICKMACROSS-CASTLEBLAYNEY ELECTORAL AREA

 

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN -MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 1 Result Monaghan (PDF)

 

Torthaí: Comhaireamh 2 

Results: Count 2 

 

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR BÉAL ÁTHA BEITHE-CHLUAIN EOIS – BALLYBAY-CLONES ELECTORAL AREA

Count 2 Result Ballybay-Clones (PDF)

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR CHARRAIG MHACHAIRE ROIS-BAILE NA LORGAN

CARRICKMACROSS-CASTLEBLAYNEY ELECTORAL AREA

Count 2 Result Carrickmacross-Castleblayney (PDF)

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 2 Result Monaghan (PDF)

 

Torthaí: Comhaireamh 3
Results: Count 3

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR BÉAL ÁTHA BEITHE-CHLUAIN EOIS – BALLYBAY-CLONES ELECTORAL AREA

Count 3 (Final) Result Ballybay-Clones (PDF)

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR CHARRAIG MHACHAIRE ROIS-BAILE NA LORGAN
CARRICKMACROSS-CASTLEBLAYNEY ELECTORAL AREA

Count 3 Result Carrickmacross-Castleblayney (PDF)

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 3 Result Monaghan (PDF)

Torthaí: Comhaireamh 4
Results: Count 4

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR CHARRAIG MHACHAIRE ROIS-BAILE NA LORGAN
CARRICKMACROSS-CASTLEBLAYNEY ELECTORAL AREA

Count 4 Result Carrickmacross-Castleblayney (PDF)

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 4 Monaghan (PDF) 

Torthaí: Comhaireamh 5
Results: Count 5

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR CHARRAIG MHACHAIRE ROIS-BAILE NA LORGAN
CARRICKMACROSS-CASTLEBLAYNEY ELECTORAL AREA

Count 5 Result Carrickmacross-Castleblayney (PDF)

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 5 Result Monaghan (PDF)

Torthaí: Comhaireamh 6
Results: Count 6

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR CHARRAIG MHACHAIRE ROIS-BAILE NA LORGAN
CARRICKMACROSS-CASTLEBLAYNEY ELECTORAL AREA

Count 6 Result Carrickmacross-Castleblayney (PDF)

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 6 Result Monaghan (PDF) 

Torthaí: Comhaireamh 7
Results: Count 7

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR CHARRAIG MHACHAIRE ROIS-BAILE NA LORGAN
CARRICKMACROSS-CASTLEBLAYNEY ELECTORAL AREA

Count 7 (Final) Result Carrickmacross-Castleblayney (PDF)

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 7 Result Monaghan (PDF)

 

Torthaí: Comhaireamh 8
Results: Count 8

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 8 Result Monaghan (PDF)

Torthaí: Comhaireamh 9
Results: Count 9

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 9 Monaghan (PDF)

Torthaí: Comhaireamh 10 

Results: Count 10

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 10 Monaghan (PDF)

Torthaí: Comhaireamh 11

Results: Count 11

COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN – MONAGHAN COUNTY COUNCIL
TOGHCHEANTAR MHUINEACHÁIN – MONAGHAN ELECTORAL AREA

Count 11 (Final) Monaghan (PDF)