Monaghan County Council Notices 23rd January 2020

Notice of Relocation of Council Planning Office

Please take note that the Council Planning Office is re-locating from Monaghan County Council’s Offices, The Glen to a new office at No.1 Dublin Street, Monaghan. The new Planning Office will open to the public on Monday 10th February 2020 and all new planning applications must be submitted to the new office at No. 1 Dublin Street from this date.

All site and press notices for any new planning applications being submitted from Monday 10th February 2020 onwards must state the application may be inspected/purchased at The Planning Office, No.1 Dublin Street instead of The Glen.

The email address will remain as planning@monaghancoco.ie and the telephone number will remain as 047 30532. Office opening hours will remain as 9.15am to 1pm and 1.30pm to 5pm.

 

————————————————————————————————————————————————————————

An bhféadfadh an grúpa pobail agatsa cur le cur chun cinn na nGaeilge i gContae Mhuineacháin le linn Seachtain na Gaeilge 2020?

 

Tá sé i gceist ag Coiste Gaeilge, Comhairle Contae Mhuineacháin maoiniú teoranta a dháileadh ar ghrúpaí pobail sa chontae a bheadh sásta ócáid a reachtáil le linn Seachtain na Gaeilge.

 

Bheadh na himeachtaí seo a leanas oiriúnach

 

 • Léirithe ceoil as Gaeilge
 • Scéalaíocht as Gaeilge
 • Ciorcal Comhrá as Gaeilge
 • Tráth na gCeist as Gaeilge
 • Imeachtaí Spóirt as Gaeilge
 • Pop up Gaeltachta

 

Ag seo na coinníollacha a bhainfidh leis an maoiniú

 • Beidh an ócáid ar fad as Gaeilge.
 • Is ar ghrúpaí pobail amháin a bhronnfar an maoiniú, ní mór cuntas bainc a bheith ag an ngrúpa. Ní bhronnfar maoiniú ar dhuine aonair.
 • Beidh na himeachtaí ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge agus caithfear iad a chlárú ar snag.ie
 • Ní mór an maoiniú ó Choiste na Gaeilge a admháil in aon phoiblíocht.
 • Ní bhronnfar os cionn €200 ar aon iarratas.

 

 

Má tá suim ag an ngrúpa agatsa in ócáid a reachtáil, seol r-phost led thoil chuig Nial Ó Conchúir, Oifigeach Gaeilge ag noconnor@monaghancoco.ie agus luaigh an t-eolas seo a leanas

 

 1. Ainm an Ghrúpa
 2. Sonraí Teagmhála
 3. An dáta molta don ócáid
 4. An Láthair atá molta
 5. Cur síos ar an ócáid
 6. An méid atá á lorg (faoi réir uasmhéid €200)

 

 

Dáta deiridh Aoine 21 Feabhra 2020.

 

 

Could your community group contribute to the promotion of Irish Language in County Monaghan during Seachtain na Gaeilge 2020?

 

Monaghan County Council’s Coiste na Gaeilge is proposing to distribute a small amount of funding to community groups in the County to host an event as Gaeilge during Seachtain na Gaeilge.

 

Events might include

 

 • Music events as Gaeilge
 • Storytelling as Gaeilge
 • Ciorcal Cómhra as Gaeilge
 • Table Quiz as Gaeilge
 • Sport events as Gaeilge
 • Pop up Gaeltachta

 

The Following conditions will be attached to the funding

 • Events must be As Gaeilge.
 • Funding for community groups only, with a bank account. Individuals cannot apply.
 • Events must be held during Seachtain na Gaeilge and be registered on snag.ie
 • Funding from Coiste na Gaeilge must be acknowledged in any publicity
 • Grants will not exceed €200 per applicant.

 

 

If your group is interested in hosting an event, please send an email to Nial Ó Conchúir Oifigeach Gaeilge at noconnor@monaghancoco.ie with the following information

 

 1. Name of Group
 2. Contact Details
 3. Proposed date of event
 4. Proposed Venue
 5. Description of event
 6. Amount being requested (subject to maximum €200)

 

 

Closing date is Friday 21st February 2020.

 


Road Works Speed Limit Order

Notice is hereby given pursuant to the Road Traffic Act 2004 Section 10 (1) of the Council’s intention to put in place Special Speed Limits for Road Works on the road listed below in the Municipal District of Ballybay/Clones.

The speed limit are being put in place in the interest of road safety to facilitate roadworks. 

                        

50km/h speed limit signs will be in place at the following locations in the Municipal District of Ballybay/Clones.Townland Name Start DateEnd Date
LP4044 & LP4043:  For a distance of 2425m between its junction with the R181 in Shantonagh Village and its junction with the LP4011.Shantonagh, Tullyrain, Lisacullion 

24/01/2020

 

30/11/2020

LP4011:  For a distance of 1467m between its junction with the LP4043 and its junction with the LP4005.Lisacullion, Corrinenty24/01/202030/11/2020
LS6600:  For a distance of 1786m between its junction with the R183 and its junction with the R188.Dundrannan, Enagh, Derrykinnard24/01/202030/11/2020
LP4021:  For a distance of 2072m between its junction with the LP4013 and its junction with the LS8010.Ardragh, Cargaghmore, Cargaghoge24/01/202030/11/2020
LP4013:  For a distance of 1288m between its junction with the LP4021 and its junction with the LS8010.Ouvry, Cargaghmore, Cargaghoge24/01/202030/11/2020
LP2112:  For a distance of 1288m between its junction with the LS6120 and the Fermanagh BorderAghafin24/01/202030/11/2020

 

F. McEntee

Head of Roads

23rd January 2020

 

————————————————————————————————————————————————————————