Scéim Scoláireachtaí Coiste na Gaeilge 2022

Scéim Scoláireachtaí Coiste na Gaeilge 2022

Coiste na Gaeilge Scholarship Scheme 2022

 Cúis mhór áthais do Choiste Gaeilge Comhairle Contae Mhuineacháin gur bronnadh 36 páirtscoláireachtaí ar scoláirí Mhuineacháin chun freastal ar choláistí Gaeltachta an samhradh seo.  Tharla an bronnadh ag ócáid a d’eagraigh an Coiste ar an 19ú Bealtaine in Amharclann an Gharáiste, Muineachán.  Ag an ócáid, mhol Cathaoirleach an choiste, an Clr Pat Treanor, na daltaí as a dtoilteanas glacadh le Gaeilge agus spreag sé iad chun spraoi a bheith acu leis an teanga le linn dóibh a bheith ag fanacht sa Ghaeltacht agus thar ceann Chomhairle Contae Mhuineacháin, mar fhocal scoir, ghuigh sé gach rath ar gach scoláire ón gContae atá ag freastal ar an nGaeltacht.

Cuid de Scéim Gaeilge na Comhairle is ea an tionscadal seo ag Comhairle Contae Mhuineacháin.

It is with great delight, that Monaghan County Council’s Coiste an Gaeilge Committee has awarded 36 part scholarships to Monaghan students to attend Gaeltacht  colleges this summer. The students,  received their scholarship at an event hosted by the Coiste on the 19th May, in the Garage Theatre, Monaghan. At the event, Cathaoirleach of the committee, Cllr Pat Treanor, commended the students for their willingness to embrace an Gaeilge  and encouraged them to have fun with the language during their stay in the Gaeltacht and on behalf of Monaghan County Council,  he concluded by wishing all students from the County attending the Gaeltacht well.

This initiative by Monaghan County Council is part of the Council’s Irish Language Scheme.