Ar Mhaith leat imeacht a cur ar siúil trí Gaeilge do Óiche Chultúir – deontas ar fáil

Ar Mhaith leat imeacht a cur ar siúil trí Gaeilge do Óiche Chultúir – deontas ar fáil

Níos mó eolas anseo

Beidh Oíche Chultúir ar siúl ar an Aoine 20 Meán Fómhair 2019, ó 4pm go 11pm, agus tá iarracht ar bun an tOireachtais cur le himeachtaí Gaeilge (taobh amuigh den Ghaeltacht) le linn na hOíche. Ar mhaithe leis sin, tá pacáiste tacaíochta á chur ar fáil ag an Toirecahtais d’aon ghrúpa a bheidh sásta imeacht cultúir, ealaíon nó oidhreachta a reáchtáil trí mheán na Gaeilge, taobh amuigh den Ghaeltacht, ar Oíche Chultúir. (Tabhair faoi deara nach féidir aon táille ar ghearradh ar dhaoine a bheidh páirteach nó a bheidh ag freastal ar imeachtaí na hoíche.) Ba chóir go dtabharfaidh an imeacht deis do chainteoirí Gaeilge níos mó úsáidte a bhaint as an nGaeilge.

Pacáiste Tacaíochta d’Oíche Chultúir:

• Póstaeir le spás do shonraí an imeachta

• Maoiniú airgid (uasmhéid €200, ach i gcásanna eisceachtúla) le costais an imeachta a chlúdach (ag braith ar mhaoiniú ón Roinn)

• Poiblíocht san meáin shóisialta, Gaeilge, náisiúnta agus áitiúla

Samplaí d’imeachtaí gur féidir a reáchtáil d’Oíche Chultúir:

  • Seoltaí (Leabhair, scannáin, taispeántais)
  • Taispeántais (Ealaíon, Ceoil, Damhsa, Amhránaíochta)
  • Ceardlanna
  • Cainteanna
  • Seónna (Ceoil, drámaíochta)

Turais

Le leas a bhaint as an bpacáiste seo, caithfear sonraí an imeachta/na n-imeachtaí atá i gceist agat a reáchtáil a chlárú ar an bhfoirm ceangailte, agus má tá tú ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar an gciste airgid, caithfear sonraí measta costais a thabhairt freisin. Caithfear an fhoirm comhlánaithe a chur ar rphost chuig Oireachtas na Gaeilge ag liam@antoireachtas.ie faoi 5pm ar an Aoine 14 Meitheamh 2019, le bheith áirithe ar an gclár imeachtaí.

Culture Night 2019, will take place on Friday 20 September 2019, and An tOirechatias are making efforts to ensure that there are more Irish language events on the programme this year. They are again providing a support package for those interested in organising Irish language events this year outside of the Gaeltacht:

Support Package for Culture Night:

• Irish language posters with space for event details
• Fund to cover event costs (maximum of €200, depending on funding from the Department)
• Publicity in national, local and social media
If you would like to be part of this initiative this year, you should complete the attached form and return to liam@antoireachtas.ie by 5pm on Friday 14 June 2019.

Foirm/Form:

Oíche Chultúir Foirm Clárúcháin 2019

Registration Form Irish Language Events Culture Night 2019