Rátaí

Rates

Cáin ar mhaoin áitiúil is ea rátaí agus úsáidtear an t-ioncam mar pháirtmhaoiniú do chothabháil agus soláthar seirbhísí Chomhairle Contae Mhuineacháin in aghaidh an lae. Íoctar rátaí ar áitribh thráchtála agus luacháil déanta orthu ag an gCoimisinéir Luachála (an Oifig Luachála i mBaile Átha Cliath).

Cad é an ‘Ráta Bliantúil Luachála’ agus conas a áirítear é?
Is iad Baill Tofa na Comhairle a chinntíonn an ‘Ráta Bliantúil Luachála’ ag an gCruinniú bliantúil Buiséid. Tagtar ar an Ráta Bliantúil Luachála trí thagairt don easnamh iomlán in ioncam na Comhairle, inroinnte ar mhéid iomlán luacháil na n-áitreabh inrátaithe sa Chontae (ar a dtugtar an Luacháil Éifeachtach Glan).

The Annual Rate on Valuation for Monaghan County Council for the service year ending 31st December 2018 is €57.63.

Caitear na rátaí ar mhaoiniú do sheirbhísí éagsúla mar Thithíocht, Bóithre, Seirbhísí Comhshaoil agus Caitheamh Aimsire & Conláistí.

Féadfar rátaí a íoc leis an gComhairle Contae nó ag aon cheann de na hOifigí Ceantar Bardasach mar a leanas

Airgead Tirim/Seic/Ordú Poist

Cárta Visa Dochair/Sochair

Dochar Díreach

Ordú Seasta

Section 32 FAQs

Section 32 Application Form – Word Format

Section 32 Application Form – PDF Format

Féadfar na foirmeacha anso thíos a íoslódáil chun rátaí a íoc trí dhochar díreach. Tabhair aird led thoil go seoltar an fhoirm ordú seasta chuig an banc agus an fhoirm don dochar díreach chuig Comhairle Contae Mhuineacháin.

Standing Order – Word Format

Direct Debit – Word Format