An bhféadfadh an grúpa pobail agatsa cur le cur chun cinn na nGaeilge i gContae Mhuineacháin le linn Seachtain na Gaeilge 2022?

Tá sé i gceist ag Coiste Gaeilge, Comhairle Contae Mhuineacháin maoiniú teoranta a dháileadh ar ghrúpaí pobail sa chontae a bheadh sásta ócáid a reachtáil le linn Seachtain na Gaeilge.

Bheadh na himeachtaí seo a leanas oiriúnach

 • Léirithe ceoil as Gaeilge
 • Scéalaíocht as Gaeilge
 • Ciorcal Comhrá as Gaeilge
 • Tráth na gCeist as Gaeilge
 • Imeachtaí Spóirt as Gaeilge
 • Pop up Gaeltachta

 

Ag seo na coinníollacha a bhainfidh leis an maoiniú

 • Beidh an ócáid ar fad as Gaeilge.
 • Is ar ghrúpaí pobail amháin a bhronnfar an maoiniú, ní mór cuntas bainc a bheith ag an ngrúpa. Ní bhronnfar maoiniú ar dhuine aonair.
 • Ní ghlacfar le hiarratais ó scoileanna ná ó chumainn tuismitheoirí i mbliana
 • Beidh na himeachtaí ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge agus caithfear iad a chlárú ar snag.ie
 • Ní mór an maoiniú ó Choiste na Gaeilge a admháil in aon phoiblíocht.
 • Ní bhronnfar os cionn €200 ar aon iarratas.

 

Má tá suim ag an ngrúpa agatsa in ócáid a reachtáil, seol r-phost led thoil chuig Nial Ó Conchúir, Oifigeach Gaeilge ag noconnor@monaghancoco.ie agus luaigh an t-eolas seo a leanas

 1. Ainm an Ghrúpa
 2. Sonraí Teagmhála
 3. An dáta molta don ócáid
 4. An Láthair atá molta
 5. Cur síos ar an ócáid
 6. An méid atá á lorg (faoi réir uasmhéid €200)

Dáta deiridh Aoine 25 Feabhra 2022.