Scéim na Gaeilge

Cheadaigh An tUas. Joe Mc Hugh T.D, Aire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, scéim Chomhairle Contae Mhuineacháin faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla ar feadh 3 bliana ón 2 Deireadh Fómhair 2017 nó go gceadaítear scéim nua, pé acu is luaithe. Sa scéim úd leagtar amach polasaí Chomhairle Contae Mhuineacháin maidir le seirbhísí a sholáthar as Gaeilge, i 2018 beifear ag díriú go háirithe ar a chinntiú go gcloítear lenár ndualgais reachtúla ar fad

Mr. Joe McHugh TD, Minister for State at Dept of Culture, Heritage and Gaeltacht accepted Monaghan County Council Irish Language Scheme on the 2 September 2017. The scheme will last for 3 years. The scheme which is available online sets out Monaghan County Council’s policy in relation to the Irish Language.

Irish Language Scheme 2017-2020 (PDF)

Scéim Teanga 2017-2020 (PDF)

Contact/Teaghmail Nial Ó Conchúir Oifigeach Gaeilge noconnor@monaghancoco.ie