COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN Fógra Tábhachtach do na hÚinéirí agus Áititheoirí Talún ar fad

In Acht na mBóithre 1993 (Alt 70), leagtar oibleagáid reachtúil ar thiarnaí talún/áititheoirí talún ar fad le cinntiú nach baol iad struchtúir cois bóthair, crainn, toir nó fásra eile aon chontúirt dóibh siúd a úsáideann agus a oibríonn ar bhóithre poiblí.

Níor chóir go dtarlódh aon bhearradh fáil ach idir an 1 Meán Fómhair agus an 28 Feabhra. Ba chóir do thiarnaí talún a chinntiú go bhfaightear réidh le gach smionagar ón mbóthar.

Mura gcloífí le hoibleagáidí, d’fhéadfadh sé go ndéanfaí Tiarnaí Talún / Áititheoirí Talún feadh bóthar poiblí a chúiseamh.

Kevin West

A/Innealtóir Sinsearach

Bóithre & Iompar

31 Lúnasa 2023