Fógra Tábhachtach do gach Úinéir Talún agus Sealbhóir Talún maidir le Fál a Ghearradh – Important Notice to all Landowners and Occupiers of Land in relation to Hedge cutting

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhuineacháin a mheabhrú do gach úinéir agus áititheoir talún go gcuireann Alt 40 den Acht um Fhiadhúlra 1976, arna leasú le hAlt 46 den Acht Leasaithe 2000, cosc ​​ar fhásra a ghearradh, a ghrafadh, a dhó nó a scriosadh, le díolúintí dochta áirithe, ó 1. Márta go 31 Lúnasa.

Tá foráil sa reachtaíocht do roinnt díolúintí srianta ón toirmeasc le linn na tréimhse dúnta – e.g. le haghaidh breach arna ndéanamh i ngnáthchúrsa na talmhaíochta nó na foraoiseachta, ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta poiblí, lena n-áirítear sábháilteacht ar bhóithre, díothú fiailí díobhálacha, chun fásra a ghlanadh le linn oibreacha bóthair agus oibreacha forbartha eile nó chun láithreáin le haghaidh tógála a fhorbairt oibríonn.

 

Gareth McMahon

Stiúrthóir Seirbhíse

Bóithre agus Iompar

23 Feabhra 2023

 

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhuineacháin a mheabhrú do gach úinéir talún go bhfuil cosc ​​ar fhásra a ghearradh, a ghrafadh, a dhó nó a scriosadh ó 1 Márta go 31 Lúnasa.

 

 

MONAGHAN COUNTY COUNCIL

Important Notice to all Landowners and Occupiers of Land in relation to Hedge cutting

 

Monaghan County Council would like to remind all landowners and occupiers that Section 40 of the Wildlife Act 1976, as amended by Section 46 of the 2000 Amendment Act, prohibits the cutting, grubbing, burning or destruction of vegetation, with certain strict exemptions, from 1 March to 31 August.

There is provision in the legislation for some restricted exemptions from the prohibition during the closed period – e.g. for works undertaken in the ordinary course of agriculture or forestry, for public health and safety reasons, including road safety, the destruction of noxious weeds, for the clearance of vegetation in the course of road and other development works or the development of sites for building works.

 

Gareth McMahon

A/Director of Service

Roads and Transportation

23rd February 2023

 

Monaghan County Council would like to remind all landowners that cutting, grubbing, burning or destruction of vegetation is prohibited from 1 March to 31 August.