Temporary Closing of Roads – To Facilitate: Road Improvement Works

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following road in the Municipal District of Monaghan in County Monaghan:

Date:     Between Monday 26th June 2023 and Thursday 30th November 2023

(The Road may be closed for a maximum of 3 weeks within the Closure Period)

To Facilitate:      Road Improvement Works

Road Closed:

LT-10202 Tully Road: For a distance of 1,465m between its junction with the LP 1020 at Derrygassan Lower to the end of the road at Derryhallagh.

Diversion Routes:

Northbound traffic travelling from at Derrygassan Lower to Derryhallagh will be diverted onto the LS-5207 and continue West before turning right onto the N2 towards Emyvale and continue to the junction of the LP-1020.  Traffic will turn right and travel east along the LP-1020 Emyvale to Glaslough Road and arrive at Derryhallagh.

Southbound traffic travelling from Derryhallagh to Derrygassan Lower will be diverted left onto the LP-1020 Emyvale to Glaslough and proceed west to the junction with the N2.  Traffic will turn left and proceed along the N2 towards Monaghan to the junction with the LS-5207.  Traffic will turn left and continue east along the LS-5207 and arrive at Derrygassan Lower.

All Detours will be signposted in order to direct the Traffic. (Local Access and Emergency Vehicles will be catered for at all times). 

Any interested person may lodge an objection to the closing of the above-mentioned road with the Roads Department, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan not later than Wednesday 21st June 2023.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

If you have any queries concerning this Road Closure please contact The Municipal District of Monaghan, Co. Monaghan at 047 73777 or email monaghan@monaghancoco.ie.

 

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

Kevin West

A/Senior Engineer

Roads and Transportation

8th June 2023

 

 

Temporary Closing Of Roads – L-2340 in the townlands of Lisdarragh and Drumaghakeel

Monaghan County Council gives notice to close the following road in the Municipal District of Ballybay/Clones in County Monaghan:

Date of Closure:               Monday 19th June 2023 to Friday 30th June 2023

To Facilitate:                     Bridge Rehabilitation Works 

Road Closed:                     L-2340 in the townlands of Lisdarragh and Drumaghakeel

 

Diversion Routes:

Traffic wishing to travel on the L-2340 in the direction of the R183 will be diverted by remaining on the R189 to Newbliss, then continuing on to the R183.

Traffic wishing to travel on the L-2340 in the direction of the R189 will be diverted by remaining on the R183 to Newbliss, then continuing on to the R189.

All Detours will be signposted in order to direct the Traffic. (Local Access will be catered for. No through road will be available at the bridge works).

 

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75).

Kevin West

A/Senior Engineer

Transport, Community and Rural Development

8th June 2023

Temporary Closing of Roads – R181 Lough Egish to Shercock Road: For a distance of 3km between its junction with the LP 4040 at Shantonagh to the end of the works at Corraharra.

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following road in the Municipal District of Ballybay/Clones in County Monaghan:

Date:     Monday 26th June 2023 to Friday 7th July 2023

To Facilitate:      Road Improvement Works

Road Closed:

R181 Lough Egish to Shercock Road: For a distance of 3km between its junction with the LP 4040 at Shantonagh to the end of the works at Corraharra.

Diversion Routes:

Northbound traffic travelling from Shercock to Lough Egish will be diverted onto the R178 to Carrickmacross and then onto the R180 to Lough Egish.

Southbound traffic travelling from Lough Egish to Shercock onto the R180 to Carrickmacross and then onto the R178 to Shercock

All Detours will be signposted in order to direct the Traffic. (Local Access and Emergency Vehicles will be catered for at all times).

 

Any interested person may lodge an objection to the closing of the above-mentioned road with the Roads Department, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan not later than Tuesday 13th June 2023.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

If you have any queries concerning this Road Closure, please contact The Municipal District of Ballybay/Clones, Co. Monaghan at 047 51018 or email clones@monaghancoco.ie.

 

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

Kevin West

A/Senior Engineer

Roads and Transportation

8th June 2023

 

Truailliú um Eisilteach Sadhlais a Chosc

Gach bliain sceitheann eisilteach sadhlais ó chlóis feirme. Is féidir le heisilteach – a shileann ó phoill a bhíonn ag sileadh, nó a sceitheann ó chainéil bhlocáilte nó aonaid atreoraithe nach bhfuil bainistíocht cheart déanta orthu – a bhealach a dhéanamh go sruthchúrsa áitiúil.

Is faoin talamh go minic a bhíonn an bealach éalaithe um eisilteach sadhlais, trí chladaí agus trí dhraenacha agus mura n-aimsítear é d’fhéadfadh truailliú tromchúiseach tarlú.

Bíonn struchtúir choincréite ag creimeadh mar thoradh ar nádúr aigéadach an eisiltigh le himeacht ama. D’fhéadfadh fadhbanna tarlú i seanphoill agus i bpoill nua nuair a chreimtear struchtúir nó nuair a bhíonn siad lochtach murach sin.

Poll sadhlais:

Is den tábhacht é ullmhúchán a dhéanamh: nigh an poll folamh le scairdniteoir agus seiceáil le haghaidh comharthaí creimthe coincréite nó scoilteanna. Seiceáil ailt bhallaí/urlár, urlár, cainéil agus forsheastán. Má tá tú in amhras faoi fhadhbanna lorg comhairle. Seiceáil go bhfuil struchtúr slán. Deisigh poll agus tabhair am le go mbeidh deisiúcháin éifeachtach.

Nuair a dhéantar sadhlas seiceáil go bhfuil cainéil agus aonad atreoraithe ag feidhmiú i gceart.

Seiceáil draenacha thart ar an gclós feirme go rialta.

Bí ar d’aire le haonaid atreoraithe

Burlaí Sadhlais:

Sa chás nach bhfuil aon áiseanna ar fáil chun aon eisilteach féideartha a bhailiú agus a stóráil ó bhurlaí sadhlais, stóráil burlaí sadhlais 20m ó aon shruthchúrsa agus ar airde 2 bhurla ar uasmhéid.

Chun breis eolais a fháil déan teagmháil leis an Rannóg Comhshaoil ar 042 9661240

Sínithe: Nuala Woods, Stiúrthóir ar Sheirbhísí: Gníomhú ar son na hAeráide, Seirbhísí Comhshaoil & Uisce

TOSNÚ INIÚCHTA Á FHÓGAIRT COMHAIRLE CONTAE MHUINEACHÁIN

Tugtar fógra anseo go dtosnóidh Mairtin De Faoite, Iniúchóir Rialtais Áitiúil, ar an 16ú lá de mhí an Mheithimh 2023, ag déanamh iniúchta ar chuntais an rialtais áitiúil thuas luaite don bhliain airgeadais dár chríoch 31ú lá Nollaig 2022. De réir Airteagal 17 de Rialacháin an Rialtais Áitiúil (Nósanna Imeachta Airgeadais agus Iniúchta) 2014, cuirfidh an t-Iniúchóir Rialtas Áitiúil san áireamh aon cur i gcoinne ar ábhar nó ábhair atá sna cuntais éagsúla sin le linn an iniúchta.

Ba chóir aon agóid bheartaithe a dhéanamh i scríbhinn, ag leagan amach na sonraí agus na cúiseanna ar a bhfuiltear á dhéanamh, chuig an Iniúchóir Rialtais Áitiúil, Comhairle Contae Mhuineacháin, Áras an Chontae, An Ghleanna, Muineacháin, laistigh de dheich lá ó thús an iniúchta.

Beidh an ráiteas airgeadais bliantúil ar fáil d’éinne le scrúdú le linn uaireanta oifige, ar feadh tréimhse seacht lá sula dtosaíonn an iniúchadh.

Arna dhathú an 1ú lá de Meitheamh 2023

Public Consultation Event – BALLYBAY TO CASTLEBLAYNEY (B2C) GREENWAY – STUDY AREA CONSULTATION

A study area for the Ballybay to Castleblayney Greenway has now been developed.  Public Consultation events will be held over the coming weeks for communities along the proposed route.  Landowners, local communities, and the general public are invited to review the Study Area and to discuss with the project team.  The drop-in sessions will be held in:

The Doohamlet Community Centre, Thursday 15th June 4:30-7:30pm

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Temporary Closing Of Roads – Road Closed: L-2340 in the townlands of Lisdarragh and Drumaghakeel

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following road in the Municipal District of Ballybay/Clones in County Monaghan:

Date of Closure:               Monday 19th June 2023 to Friday 30th June 2023

To Facilitate:                     Bridge Rehabilitation Works

Road Closed:                     L-2340 in the townlands of Lisdarragh and Drumaghakeel

Diversion Routes:

Traffic wishing to travel on the L-2340 in the direction of the R183 will be diverted by remaining on the R189 to Newbliss, then continuing on to the R183.

Traffic wishing to travel on the L-2340 in the direction of the R189 will be diverted by remaining on the R183 to Newbliss, then continuing on to the R189.

All Detours will be signposted in order to direct the Traffic. (Local Access will be catered for. No through road will be available at the bridge works).

Any interested person may lodge an objection in writing to the closing of the above-mentioned roads with the Roads Department, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan, not later than Tuesday, 6th of June 2023. Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

If you have any queries concerning this Road Closure, please contact the Roads Section, Mtek 2, Knockaconny, Monaghan, at 047 30597 or email roads@monaghancoco.ie

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75).

 

Kevin West

A/Senior Engineer

Transport, Community and Rural Development

1st of June 2023

 

 

Temporary Closing Of Road – To Facilitate: Ballinode Street Festival

 

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following road in the Municipal District of Monaghan in County Monaghan:

Date of Closure:              Sunday 25th June 2023

Times:                                  12.00am – 9.00pm

To Facilitate:                     Ballinode Street Festival

Road Closed:                    

LT-16102:  For a distance of 150m on the South side of Cappog Road in Ballinode Village and the other closer location at the North side of Maggie’s Bar on the LT-16102 in the Townland of Cappog.

Diversion Routes:

Southbound traffic wishing to proceed on the LT-16102 will be diverted South via the R186 at the townland of Clontoe, then traffic is to proceed South via the R186 and turn right at Connolly’s Bridge and proceed West on the LP-1610 to the townland of Quiglough.

Northbound traffic wishing to proceed on the LT-16102 will be diverted East via the LP-1610, at the townland of Mullaghmore West, traffic will proceed on the LP-1610 and then turn left on the R186 at Connolly’s Bridge and proceed North to the townland of Drumbarnet and turn left onto the LT-16102.

All Detours will be signposted in order to direct the Traffic. (Local Access and Emergency Vehicles will be catered for at all times).

Any interested person may lodge an objection to the closing of the above-mentioned road with the Roads Department, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan not later than Wednesday 7th June 2023. Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

If you have any queries concerning this Road Closure, please contact the Monaghan Municipal District, The Glen, Monaghan at 047 73777 or email monaghan@monaghancoco.ie.

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

 

Kevin West

A/Senior Engineer

Roads and Transportation

1st June 2023

 

 

Temporary Closing Of Roads – Road Closed: L-3211 in the townlands of Corderryduff, Corderrybane and Modesse.

Monaghan County Council gives notice to close the following road in the Municipal District of Carrickmacross/Castleblayney and Ballybay/Clones in County Monaghan:

Date of Closure:               Monday 12th June 2023 to Friday 30th June 2023

To Facilitate:                     Bridge Rehabilitation Works

Road Closed:                     L-3211 in the townlands of Corderryduff, Corderrybane and Modesse.

Diversion Routes:

Eastbound Traffic in the direction of Castleblayney will be diverted by turning left onto the L-32122, then turning right onto the R183-14, then turning right onto the L-7220, then turning left and continuing along the L-3210.

Westbound Traffic in the direction of Doohamlet will be diverted by turning right onto the L-7200, then turning left onto the R183-14, then turning left onto the L-32122, then turning right and continuing on the L-3211.

All Detours will be signposted in order to direct the Traffic. (Local Access will be catered for. No through road will be available at the bridge works).

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75).

Kevin West

A/Senior Engineer

Roads and Transportation

1st June 2023