Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

 Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

 Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Fógraí dúnta bóthair

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

 Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh 

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

 

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

 

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

COMHAIRLE CHONTAE MHUINEACHÁIN Fógra Tábhachtach do gach Úinéir Talún agus Sealbhóir Talún maidir le Fál a Ghearradh

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhuineacháin a mheabhrú do gach úinéir agus áititheoir talún go gcuireann Alt 40 den Acht um Fhiadhúlra 1976, arna leasú le hAlt 46 den Acht Leasaithe 2000, cosc ​​ar fhásra a ghearradh, a ghrafadh, a dhó nó a scriosadh, le díolúintí dochta áirithe, ó 1. Márta go 31 Lúnasa.

Tá foráil sa reachtaíocht do roinnt díolúintí srianta ón toirmeasc le linn na tréimhse dúnta – e.g. le haghaidh oibreacha arna ndéanamh i ngnáthchúrsa na talmhaíochta nó na foraoiseachta, ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta poiblí, lena n-áirítear sábháilteacht ar bhóithre, díothú fiailí díobhálacha, chun fásra a ghlanadh le linn oibreacha bóthair agus oibreacha forbartha eile nó chun láithreáin le haghaidh tógála a fhorbairt oibríonn.

 

Gareth McMahon

Stiúrthóir Seirbhíse

Bóithre agus Iompar

29  Feabhra 2024

Ba mhaith le Comhairle Contae Mhuineacháin a mheabhrú do gach úinéir talún go bhfuil cosc ​​ar fhásra a ghearradh, a ghrafadh, a dhó nó a scriosadh ó 1 Márta go 31 Lúnasa.

 

Night Time Temporary Closing of Roads

Monaghan County Council intends to close the following road in the Municipal Districts of Carrickmacross-Castleblayney, Ballybay- Clones and Monaghan in County Monaghan.

 

Dates of Closure:            Sunday 24th March 2024 – Friday 5th April 2024

Road Closed:                    N2 Castleblayney Bypass – from the townland of Moy Otra (Clontibret N2 Junction) to the townland of Tullyvin  (Castleblayney-N53 Roundabout). Closure will be implemented on one direction only at any point in time.

Times:                                Northbound 9pm – 6am

                                            Southbound 9pm – 6am

 

To Facilitate:                     Essential maintenance/renewal/safety measure works.

Diversion Routes:           Main Diversion via Old N2 (LP3444) at Clontibret Village through

Annayalla Village and Castleblayney Town, then accessing the N2 via the

N53 and vice versa. Diversions will be in place for the duration of the closure.

Every effort will be made to minimise delays.

 Any interested person may lodge an objection to the closing of the above-mentioned roads with the Head of Roads, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan Tuesday 5th March 2024.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection to Road Closure”.

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

 

Kevin West

A / Senior Engineer

Transport, Community and Rural Development

29th February 2024

Temporary Closing of Roads -Monaghan Town St. Patricks Day Parade 

Monaghan County Council gives notice of its intention to close the following road in the Municipal District of Monaghan in County Monaghan:

Date of Closure: Sunday 17th March 2024

 Times: 12.30 p.m. to 6.00 p.m. 

To Facilitate: Monaghan Town St. Patricks Day Parade 

Road Closed:    

  • R867 – Church Square/The Diamond, Monaghan – from Rossmore Monument to Church Square
  • LS5515 – Lower Mill Street

 

Diversion Routes:

Diversions from Emyvale to Ballybay, Clones, Cootehill will be via the N2 bypass to the Dublin Road and N54 Macartan Road

Local access to the town centre and the Courthouse car park will be via Glaslough Street, Macartan Road and Castle Road.

 Any interested person may lodge an objection in writing to the closing of the above-mentioned roads with the A/Senior Engineer, Monaghan County Council, MTEK II Building, Knockaconny, Monaghan not later than Tuesday 5th March 2024.  Any objections must be clearly marked on envelope “Objection To Road Closure”.

If you have any queries concerning this Road Closure, please contact the Monaghan Municipal District office, Glen Road, Monaghan at 047 73777 or email monaghan@monaghancoco.ie .

This notice complies with the Roads Act 1993 (Section 75)

Kevin West

A/Senior Engineer

Transport, Community and Rural Development 

29th  February 2024

 

 

Dúnadh Sealadach Bóithre

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra go bhfuil sé i gceist aici na bóithre seo a leanas a dhúnadh i gCeantar Bardasach Mhuineacháin i gContae Mhuineacháin:

Dáta an Dúnta: Dé Domhnaigh, an 17 Márta 2024

 Uaireanta: 12.30 p.m. go 6.00 p.m.

Fáth: Paráid Lá Fhéile Pádraig i mBaile Mhuineacháin

Bóithre a bheidh Dúnta:

  • R867 – Cearnóg na hEaglaise/An Diamant, Muineachán – idir Leacht Cuimhneacháin Dawson agus Cearnóg na hEaglaise
  • LS5515 – Sráid an Mhuilinn Íochtarach

 

Malairt slí:

Cuirfear an trácht idir Scairbh na gCaorach agus Béal Átha Beithe, Cluain Eois agus Muinchille ar mhalairt slí ar sheachbhóthar an N2 chuig Bóthar Bhaile Átha Cliath agus Bóthar Mhic Cairthinn (N54)

Gheofar rochtain áitiúil ar lár an bhaile agus carrchlós Theach na Cúirte ar Shráid Ghlaslocha, Bóthar Mhic Cairthinn agus Bóthar an Chaisleáin.

 Is féidir le haon duine leasmhar agóid i gcoinne dhúnadh na mbóithre thuasluaite a chur isteach ach aighneacht i scríbhinn a chur faoi bhráid an Innealtóra Shinsearaigh Ghníomhaigh, Comhairle Contae Mhuineacháin, Foirgneamh MTEK II, Cnoc an Chonnaidh, Muineachán, tráth nach déanaí ná Dé Máirt, an 5 Márta 2024.  Ní mór “Agóid i gcoinne Dúnta Bóthair” a bheith le feiceáil go soiléir ar an gclúdach litreach.

Má tá aon cheist agat maidir le Dúnadh na mBóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Mhuineacháin, Bóthar an Ghleanna, Muineachán ar 047 73777 nó ar ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie.

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Kevin West

Innealtóir Sinsearach Gníomhach

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

29 Eanáir 2024

 

 

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

 Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

 Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

 Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

 Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

Ba mhian le Comhairle Contae Mhuineacháin a chur in iúl go bhfuil eolas maidir leis na bóithre atá sé i gceist a dhúnadh agus na bóithre ar aontaíodh iad a dhúnadh ar https://www.mapalerter.ie/monaghan agus ar ár suíomh gréasáin https://monaghan.ie/roadtransport/category/notices/

Má tá aon cheist agat maidir le dúnadh na mbóithre seo, déan teagmháil le hoifig chuí an Cheantair Bhardasaigh

Ceantar Bardasach Mhuineacháin (047) 73777 nó ríomhphost monaghan@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Bhéal Átha Beithe/Chluain Eois (047) 51018 nó ríomhphost clones@monaghancoco.ie

Ceantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois/Bhaile na Lorgan (042) 9661236 nó ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie