An bhféadfadh an grúpa pobail agatsa cur le cur chun cinn na nGaeilge i gContae Mhuineacháin le linn 2023?

Tá sé i gceist ag Coiste Gaeilge, Comhairle Contae Mhuineacháin maoiniú teoranta a dháileadh ar ghrúpaí pobail sa chontae a bheadh sásta ócáid a reachtáil le linn Seachtain na Gaeilge.

Bheadh na himeachtaí seo a leanas oiriúnach

 • Léirithe ceoil as Gaeilge
 • Scéalaíocht as Gaeilge
 • Ciorcal Comhrá as Gaeilge
 • Tráth na gCeist as Gaeilge
 • Imeachtaí Spóirt as Gaeilge
 • Pop up Gaeltachta

Ag seo na coinníollacha a bhainfidh leis an maoiniú

 • Beidh an ócáid ar fad as Gaeilge.
 • Is ar ghrúpaí pobail amháin a bhronnfar an maoiniú, ní mór cuntas bainc a bheith ag an ngrúpa. Ní bhronnfar maoiniú ar dhuine aonair.
 • Beidh na himeachtaí ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge agus caithfear iad a chlárú ar snag.ie
 • Ní mór an maoiniú ó Choiste na Gaeilge a admháil in aon phoiblíocht.
 • Ní bhronnfar os cionn €100 ar aon iarratas.

Má tá suim ag an ngrúpa agatsa in ócáid a reachtáil, seol r-phost led thoil chuig Nial Ó Conchúir, Oifigeach Gaeilge ag noconnor@monaghancoco.ie agus luaigh an t-eolas seo a leanas

 1. Ainm an Ghrúpa
 2. Sonraí Teagmhála
 3. An dáta molta don ócáid
 4. An Láthair atá molta
 5. Cur síos ar an ócáid
 6. An méid atá á lorg (faoi réir uasmhéid €100)

Dáta deiridh Aoine 17 Feabhra 2023.

 

——————————————————————————————————————————————————————————

Could your community group contribute to the promotion of Irish Language in County Monaghan during Seachtain na Gaeilge 2023?

Monaghan County Council’s Coiste na Gaeilge is proposing to distribute a small amount of funding to community groups in the County to host an event as Gaeilge during Seachtain na Gaeilge.

Events might include

 • Music events as Gaeilge
 • Storytelling as Gaeilge
 • Ciorcal Cómhra as Gaeilge
 • Table Quiz as Gaeilge
 • Sport events as Gaeilge
 • Pop up Gaeltachta

The Following conditions will be attached to the funding

 • Events must be As Gaeilge.
 • Funding for community groups only, with a bank account. Individuals cannot apply.
 • Events must be held during Seachtain na Gaeilge and be registered on snag.ie
 • Funding from Coiste na Gaeilge must be acknowledged in any publicity
 • Grants will not exceed €100 per applicant.

If your group is interested in hosting an event, please send an email to Nial Ó Conchúir Oifigeach Gaeilge at noconnor@monaghancoco.ie with the following information

 1. Name of Group
 2. Contact Details
 3. Proposed date of event
 4. Proposed Venue
 5. Description of event
 6. Amount being requested (subject to maximum €100)

Closing date is Friday 17th  February 2023.