An bhféadfadh an grúpa pobail agatsa cur le cur chun cinn na nGaeilge i gContae Mhuineacháin le linn 2023?

Tá sé i gceist ag Coiste Gaeilge, Comhairle Contae Mhuineacháin maoiniú teoranta a dháileadh ar ghrúpaí pobail sa chontae a bheadh sásta ócáid a reachtáil le linn Seachtain na Gaeilge.

Bheadh na himeachtaí seo a leanas oiriúnach

 • Léirithe ceoil as Gaeilge
 • Scéalaíocht as Gaeilge
 • Ciorcal Comhrá as Gaeilge
 • Tráth na gCeist as Gaeilge
 • Imeachtaí Spóirt as Gaeilge
 • Pop up Gaeltachta

Ag seo na coinníollacha a bhainfidh leis an maoiniú

 • Beidh an ócáid ar fad as Gaeilge.
 • Is ar ghrúpaí pobail amháin a bhronnfar an maoiniú, ní mór cuntas bainc a bheith ag an ngrúpa. Ní bhronnfar maoiniú ar dhuine aonair.
 • Beidh na himeachtaí ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge agus caithfear iad a chlárú ar snag.ie
 • Ní mór an maoiniú ó Choiste na Gaeilge a admháil in aon phoiblíocht.
 • Ní bhronnfar os cionn €100 ar aon iarratas.

Má tá suim ag an ngrúpa agatsa in ócáid a reachtáil, seol r-phost led thoil chuig Nial Ó Conchúir, Oifigeach Gaeilge ag noconnor@monaghancoco.ie agus luaigh an t-eolas seo a leanas

 1. Ainm an Ghrúpa
 2. Sonraí Teagmhála
 3. An dáta molta don ócáid
 4. An Láthair atá molta
 5. Cur síos ar an ócáid
 6. An méid atá á lorg (faoi réir uasmhéid €100)

Dáta deiridh Aoine 17 Feabhra 2023.

Could your community group contribute to the promotion of Irish Language in County Monaghan during Seachtain na Gaeilge 2023?

Monaghan County Council’s Coiste na Gaeilge is proposing to distribute a small amount of funding to community groups in the County to host an event as Gaeilge during Seachtain na Gaeilge.

Events might include

 • Music events as Gaeilge
 • Storytelling as Gaeilge
 • Ciorcal Cómhra as Gaeilge
 • Table Quiz as Gaeilge
 • Sport events as Gaeilge
 • Pop up Gaeltachta

 

The Following conditions will be attached to the funding

 • Events must be As Gaeilge.
 • Funding for community groups only, with a bank account. Individuals cannot apply.
 • Events must be held during Seachtain na Gaeilge and be registered on snag.ie
 • Funding from Coiste na Gaeilge must be acknowledged in any publicity
 • Grants will not exceed €100 per applicant.

If your group is interested in hosting an event, please send an email to Nial Ó Conchúir Oifigeach Gaeilge at noconnor@monaghancoco.ie with the following information

 1. Name of Group
 2. Contact Details
 3. Proposed date of event
 4. Proposed Venue
 5. Description of event
 6. Amount being requested (subject to maximum €100)

Closing date is Friday 17th  February 2023.