Dúnadh Sealadach Bóithre – LP-4104 i mBailte Fearainn Dhúrátha

Tugann Comhairle Contae Mhuineacháin fógra leis seo faoi Dhúnadh Éigeandála de réir Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993 & Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994 go ndúnfaidh sí an bóthar seo a leanas i gCeantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan i gContae Mhuineacháin:​

 

Dáta:                                               Luan 17 Aibreán 2023 go dtí Aoine 5 Bealtaine 2023

Fáth:                                               Obair Athdhromchlaithe ar Bhóthar

Bóithre a bheidh dúnta:                  LP-4104 ​i mBailte Fearainn Dhúrátha​​

Malairt slí:

Déanfar trácht ar mian leis dul ar aghaidh ar an LP-4104 ón LP-4111 a atreorú díreach ar an LP-4112, ansin ar Chlé ar an LT-41121, ansin ar chlé ar an LS-8102.

Déanfar trácht ar mian leis dul ar aghaidh ar an LP-4104 ón LS-8102 a atreorú ar dheis chuig an LT-41121, ansin cas ar dheis ar an LP-4112.

Beidh gach Malairt Slí ar chomhartha ar mhaithe leis an Trácht a threorú. (Déanfar freastal ar Fheithiclí Áitiúla Rochtana agus Éigeandála i gcónaí).

Má tá aon cheist agat maidir le Dúnadh na mBóithre seo, déan teagmháil le hoifig Cheantar Bardasach Charraig Mhachaire Rois-Bhaile na Lorgan ar 042 9661236 nó ar ríomhphost carrickmacross@monaghancoco.ie

 

Cloíonn an fógra seo le hAcht na mBóithre, 1993, (Roinn 75)

Gareth Mc Mahon

Stiúrthóir Seirbhísí

Iompar, Forbairt Tuaithe agus Pobail

6 Aibreán 2023