Tacaois

Monaghan Age FriendlyFeasacht Néaltrú Tacaois Mhuineacháin

Tháinig Cónaidhm Tacaois Mhuineacháin agus Ionad Cúraim Lae Dhroim na Cille le chéile chun eolas a fhorbairt mar chabhair dóibh siúd i gContae Mhuineacháin ar a bhfuil néaltrú agus lucht a gcúraim.

Sa Leabhrán Feasacht Néaltrú Mhuineacháin tá eolas ar chomharthaí is miotais a bhaineann le néaltrú. Mínítear na tacaíochtaí atá ar fáil i gContae Mhuineacháin má tá tú buartha faoi dhuine muinteartha nó cara.

Is féiidr eolas faoi thacaíochtaí a fháil freisin ó Chraobh Chontae Mhuineacháin Chumann Alzheimer’s na hÉireann:

Bileog de chuid Craobh Chontae Mhuineacháin Chumann Alzheimer’s

Tá treoir freisin ann d’fhoireann cúram custaiméara maidir le tacú le custaiméirí ar a bhfuil néaltrú:

Cabhrú leo siud ar a bhfuil Néaltrú