COMMUNITY DEVELOPMENT FUNDING SCHEME 2024

Monaghan County Council is committed to supporting local communities to promote, enhance and develop their local area and increase social inclusion activity.

This commitment is supported by the Community Development Funding Scheme 2024:

2.  COMMUNITY DEVELOPMENT FUNDING SCHEME 2024 

Eligible projects include

 • enhancement of local community facilities/amenities
 • projects which encourage community participation and engagement (e.g training, PROGRAMMES and equipment)
 • NOT FOR PROFIT FESTIVALS AND COMMUNITY EVENTS
 • PROJECTS THAT PROMOTE DIVERSITY and INCLUSIVENESS

Please note a maximum of one application can be made by any individual group.

Applications can be made online at:

APPLY HERE

Guidelines – Community Development Fund Scheme 2024

 

For queries or assistance, please contact:

Community Development Scheme

By contacting Community Development on 047 – 73750 or email communityfund@monaghancoco.ie

 

CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IS 4pm FRIDAY 1st MARCH 2024

LATE APPLICATIONS WILL NOT BE ACCEPTED.

Privacy Notice

 

 

ENVIRONMENTAL SERVICES FUNDING SCHEME 2024

Monaghan County Council is committed to supporting local communities to promote, enhance and develop their local area and increase social inclusion activity.

This commitment is supported by the Environment Services Funding Scheme 2024:

1. Environmental services Funding SCHEME 2024
ELIGIBLE PROJECTS include

·        MAINTENANCE SUPPORT ACTIVITIES INCLUDING LITTER CONTROL

·        MAINTENANCE OF OPEN SPACES AND PUBLIC PARKS

·        ENVIRONMENTAL IMPROVEMENTS TO PUBLIC SPACES.

 

Please note a maximum of one application can be made by any individual group.

 

Applications can be made online at:  http://documents.monaghancoco.ie/Forms/ESF2024

 Or application form can be downloaded and returned to Environmental Services.

Guidelines on criteria and application forms are also available:

Environment Fund Guidelines 2024

 

For queries or assistance, please contact:

Environmental Funding Scheme

By contacting Environmental Services on 042 – 9661240 or email environmentfund@monaghancoco.ie

 

CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IS 4pm FRIDAY 1st MARCH 2024

LATE APPLICATIONS WILL NOT BE ACCEPTED.

GDPR Environmental Community Development Fund 2024

 

 

Local Community Regeneration and Transformation – Enhancement to existing Community spaces / halls

                                                               

Monaghan County Council wishes to invite expressions of interest from groups and organisations working within the community and voluntary sectors under the PEACEPLUS Local Community Action Plan.

This is a small Capital Programme aimed at developing and enhancing areas or buildings across the County to upgrade to a higher standard to increase usage, with the aim of improving cross-community relations and community cohesion.  Projects up to a maximum capital value of €50,000 (inc. consultancy fees) will be considered.

Successful groups will be required to deliver an activity plan inclusive of all community backgrounds.

To request an expression of interest form and guidance notes please email peaceplus@monaghancoco.ie

Completed forms should be returned no later than 12 noon Monday 29th January 2024.

PEACEPLUS is supported by the European Union, the UK Government, the Northern Ireland Executive and the Irish Government and managed by the Special EU Programmes Body

Monaghan Wellness Week 2023 9th – 13th October 2023

World Mental Health Day takes place on Tuesday 10th October and the theme for this year is “Mental Health is a universal human right’“.

Monaghan County Council and Healthy Monaghan are proud to support Monaghan Wellness Week 2023. The initiative is being led by the HSE, with partners from a number of stakeholders throughout Monaghan, including Monaghan County Council. Staff working across statutory and community agencies in Monaghan have come together to organise a range of events to highlight World Mental Health Day. The key focus of Monaghan Wellbeing Week is to promote mental health and wellbeing through access to a range of engaging programmes, both online and in-person.

Everyone in the county is encouraged to take time out to learn, talk, reflect, and engage with others around the topic of mental health and wellbeing, and to encourage anyone with mental health issues to reach out and avail of supports and services available. All events are FREE, registration is essential and can be done by contacting the organiser of that event directly or using the registration links provided in the schedule below: Monaghan Wellness Week, 9th – 13th October 2023 – Schedule

Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhaile (TVRS) 2023

Tá an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhaile (TVRS), 2023, fógartha ag Heather Humphreys, TD, an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, chun tacaíocht a thabhairt do thionscadail chaipitil bheaga agus mheánmhéide a fheabhsóidh timpeallacht lár bailte nó sráidbhailte. Idir €20,000 agus €500,000 a bheidh ar fáil sa mhaoiniú deontais le haghaidh tionscadal.

Tar éis sheoladh Thodhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann, agus Lár Bailte ar dTús, a lean, rinneadh roinnt leasuithe ar an Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhaile. Le Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann feicfear infheistíocht mhéadaithe go dtí 2025 i mbonneagar cianoibre chun deis a thabhairt do dhaoine cónaí a bheith orthu i bpobail thuaithe fad is a leanann siad a gcuid uaillmhianta gairme.

Dearadh Scéim 2023 chun tacaíocht a thabhairt d’athnuachan cheantair thuaithe na hÉireann agus dírítear ar athchóiriú lár na mbailte agus feabhsú na beochta eacnamaíche agus sóisialta i gcomhréir leis an mbeartas, Lár Bailte ar dTús.

Díreofar i Scéim 2023 ar chuspóirí amhail:

 • Tionscadail a bhaineann le hAthchóiriú Bailte
 • Ár sráid-dreacha a fheabhsú
 • Spásanna glasa / áiseanna áineasa i lár bailte nó sráidbhailte
 • Ionaid phobail atá ann cheana a athchóiriú
 • Rogha nua chun a ligean d’údaráis áitiúla ceapacha talún nua a fháil chun forbairt athchóirithe bailte a éascú, amhail páirceanna, pláis i lár bailte, etc.
 • Foirgnimh fholmha dhearóile a úsáid arís agus iad ina spásanna ilfheidhme nó spásanna pobail
 • Tionscadail chun tacú le margaí i lár bailte nó sráidbhailte, e.g. margaí feirmeoirí nó margaí ceardaithe.
 • Forbairt plás i lár bailte/sráidbhailte

 

Díreoidh scéim 2023 ar thrí chatagóir Bailte/Sráidbhailte mar seo a leanas:

 • Catagóir 1: Bailte agus sráidbhailte ag a bhfuil daonra suas le 5,000 duine.
 • Catagóir 2: Bailte ag a bhfuil daonra idir 5,001 agus 10,000 duine.
 • Catagóir 3: Féadfaidh bailte móra a bhfuil daonra suas le 15,000 duine a bheith incháilithe i gcás ina bhfuil an t-iarratas ar ardchaighdeán agus leagtar amach ann riachtanas láidir le haghaidh na hinfheistíochta, luach maith ar airgead agus torthaí dearfacha a dhéanfaidh difear suntasach don bhaile.

Leibhéil na nDeontas

I gcás Scéim 2023, is é €20,000 an deontas íosta atá ar fáil.

Is é €500,000 an leibhéal uasta maoinithe deontais atá ar fáil le haghaidh iarratas amháin ó gach Údarás Áitiúil.

Beidh €250,000 ar a mhéad ar fáil le haghaidh 4 iarratas.

Ní mór 1 iarratas amháin a bheith bainteach le Bailte/Sráidbhailte nach bhfuil maoiniú faighte acu faoin nGnáthscéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhaile sna 3 bliana roimhe sin.

De réir mar a bhí sé sna blianta roimhe seo, déanfar measúnú ar na hiarratais ar bhonn iomaíoch.

Is féidir tuilleadh eolais, Achoimre na Scéime agus na foirmeacha maidir le Léiriú Spéise san áireamh, a íoslódáil ó https://monaghan.ie/communitydevelopment/category/grantsfunding-schemes/ nó is féidir é a fháil ach teagmháil a dhéanamh le hAisling Kierans nó Robyn Flanagan, Roinn na Forbartha

Pobail, Comhairle Contae Mhuineacháin ar ríomhphost townandvillage@monaghancoco.ie nó ar an bhfón ar 047 73707/73720.

Cinntigh go bhfuil an t-iarratas líonta amach ina iomláine agat sula gcuirfidh tú isteach é.

Ní mór gach Léiriú Spéise a bheith istigh tráth nach déanaí ná 5.00 pm, Dé Luain, 28 Lúnasa 2023 i ríomhphost chuig townandvillage@monaghancoco.ie

Ní bhreithneofar Léiriú Spéise déanach tar éis an dáta deiridh.

Monaghan Sports Partnership – Sports Club Grant Scheme 2023

Monaghan Sports Partnership’s overall aim is to support and increase participation in Sport and Physical Activity. With this in mind, we are pleased to announce our Grant Programme for 2023 for sports clubs that provide activities of a sporting or physical activity nature and in particular projects that attract new members or which increase participation in an activity.

Online applications are now being accepted for assistance under this fund, which is available under three strands:

 • Strand 1:              Sports Club training / playing equipment

Eligible items – sports equipment (non-capital / non-personal)

 

 • Strand 2:              Sports Club Education and training supports

Eligible items – coaching and training course costs for sports club volunteers

 

 • Strand 3:              Sports Club Participation Initiative

 Apply online here

Eligible items – a new community-based initiative with a specific target group  

Clubs may apply (where eligible) for one or more of the strands listed – (terms and conditions apply)

Closing date for online applications:

 

Thursday 30th March 2023 at 5.00pm

 

Online application form, Guidelines (terms & conditions) and all relevant information is available at www.monaghansports.ie

General enquiries to Monaghan Sports Partnership office 042-9755126

Lá Idirnáisiúnta na mBan

Cuireann Tionól na mBan Chontae Mhuineacháin
fáilte ó chroí romhat ag ‘Cruinniú Comhairle

Droim ar Ais’ chun aird a tharraingt ar

Lá Idirnáisiúnta na mBan.

Dáta: 8 Márta 2023 ag 3.00 p.m.
Ionad: Seomra na Comhairle, MTEK 1, Cnoc an Chonnaidh
Cláraigh ag: womensassembly@monaghancoco.ie

Is é Téama na bliana seo #Glac le Cothromas, agus beidh Cathaoirleach Thionól na mBan, an Comhairleoir Cathy Bennett, sa chathaoir. Ag cruinniú seo na Comhairle, cuirtear inscne na gComhairleoirí droim ar ais, mar sin, seachas 16 Comhairleoir fear agus 2 Chomhairleoir ban, beidh 16 Comhairleoir ban agus 2 Chomhairleoir fear againn.

Is é an cuspóir a bhaineann leis seo ná, ar dtús, aird a tharraingt ar an éagothroime seo i gcomhdhéanamh ár gcomhairlí tuaithe, agus ansin, chun feasacht a ardú ar obair agus ról na mban sa rialtas áitiúil. Táimid ag súil le tú a fheiceáil ann!

 

Monaghan LCDC Progresses to Next Stage in Bid to Run 2023-27 LEADER Programme

Monaghan Local Community Development Committee recently received notification from the Department of Rural & Community Development that its application to run the 2023-27 LEADER Programme in the county has passed the first screening stage, and that it has now been awarded funding to prepare a detailed Local Development Strategy, which will outline the basis for how the LCDC plans to roll out the LEADER programme over the five-year programme period.

Two organisations have been progressed to this stage in Co. Monaghan, but ultimately only one will be selected to deliver the LEADER programme.

Monaghan LCDC has successfully overseen the current LEADER programme since 2016.  Monaghan LCDC is extremely well placed to deliver the LEADER Programme as it brings together all stakeholders in local development.

€6 million will be available to Co. Monaghan under the new LEADER Programme, which will target the three priority areas of:

 • Economic Development & Job Creation
 • Rural Infrastructure & Social Isolation and
 • Sustainable Development of Rural Environment & Climate Change Mitigation & Adaptation

The LCDC is currently awaiting guidance documents from the Department which will set out the manner in which the Local Development Strategy shall be developed.   Widespread consultation will be undertaken throughout Co. Monaghan over the coming weeks to gather the views of those who may wish to make an application to the LEADER programme over the next few years.

Monaghan LCDC are also keen to engage with individuals and communities who have experience of applying to the current LEADER programme, to get feedback on the application process and to get suggestions for how it might be improved.

Further information on the consultation process will be widely publicised through the PPN, Social Media and the local newspaper.

If you wish to get involved in the consultation, you can do so by contacting Monaghan LCDC by emailing: LCDC@monaghancoco.ie or by phoning Olga Connolly on 047 73719 and asking for details of the consultation events to be sent to you when available.

More information – Olga Connolly 047 73719  oconnolly@monaghancoco.ie 

 

Monaghan PEACEPLUS Partnership seeks your views on a Local Community Peace Action Plan

Monaghan County Council has established a PEACEPLUS Partnership to oversee the effective development and implementation of a Local Community Peace Action Plan. The Partnership, formed in June 2022, is representative of communities across the county and includes Elected Members, Statutory representatives and Social Partners.

Working with a dedicated budget of €4.5 million under Investment Area 1.1 ‘Building Peaceful and Thriving Communities’, the Partnership is guiding the co-design process to identify local key priority projects that will promote peace and prosperity across the county.

To date, a number of consultation events have taken place across the county. The events, both in person and online were very successful in terms of the level of engagement with members from the Community/Voluntary Sector and the local priorities identified.

It is important that representation is achieved from all community backgrounds and everyone is encouraged to take part in the consultation process as the plan must focus on the needs and priorities of our communities and aim to overcome local challenges and barriers.

The consultation process is ongoing and there is still time to get involved and share your views on the development of a PEACEPLUS Local Community Action Plan for the county through an online survey.

The online survey is available here https://www.surveymonkey.co.uk/r/MonaghanPeaceActionPlan

The survey will remain open until 5.00pm on 28 February 2023.

It is anticipated that a plan will be developed and submitted to the Special EU Programmes Body (SEUPB) by Summer 2023 for review and approval with delivery commencing January 2024.

For further information on the consultation process and/or the PEACEPLUS programme please contact the PEACEPLUS Team by email npayne@monaghancoco.ie or by telephone at 047 30500.